ico

Použití

Sklářství

Sklářství Čistotu písků pozitivně ovlivňuje velmi nízký obsah kysličníků Fe2O3, TiO2, Al2O3. Jejich vhodné chemické složení a granulometrie jsou zárukou nejkvalitnější produkce v oblasti sklářského průmyslu. Naše písky jsou vhodné pro výrobu plochého (float), technického, nápojového a obalového skla, pro výrobu skelných vláken, vodního skla a skelné vlny (pěny) pro různé formy izolace. Extra čisté sklářské písky s nízkým obsahem Fe2O3 ( ST 12) splňují náročné požadavky pro výrobu extra čistého skla pro solární panely, křišťálového skla a vodního skla.


Sklářské písky

Sklářské písky jemné
Mikromleté písky - křemenné moučky
ST 08
ST 2
ST 10
STJ 10
ST 6
ST 12
STJ 12
ST 7
ST 15
STJ 25
ST 8
ST 21
ST 9
ST 25
ST 40
 

Keramika

Keramika Křemenné písky a jíly mají svoje nezastupitelné místo také v oblasti keramiky, a to díky své čistotě a tepelné odolnosti. Jsou základní surovinou pro výrobu glazur a smaltů pro obkladačky a dlaždice. Dále pro výrobu keramického nádobí a sanitární keramiku.


Sklářské písky

Sklářské písky jemné
Mikromleté písky - křemenné moučky
ST 08
ST 2
ST 10
STJ 10
ST 6
ST 12
STJ 12
ST 7
ST 15
STJ 25
ST 8
ST 21
ST 9
ST 25
ST 40
 

Slévárenství

Slévárenství Slévárenské písky s vysokým obsahem SiO2 a vhodnou granulometriíí jsou vynikající surovinou pro slévárenský průmysl pro lití do pískových forem a výrobu pískových jader. Také technické a mikromleté písky-křemenné moučky jsou používány ve slévárenství pro technologii přesného lití.

Lití do pískových forem Výroba pískových jader

Technologie přesného lití

Slévárenské písky

Technické písky
Mikromleté písky - křemenné moučky
ST 52
ST 02/06
ST 2
ST 53
ST 03/08
ST 6
ST 54
ST 05/10
ST 55
ST 06/12
ST 56
 

Stavebnictví

Stavebnictví Křemenné písky mají svoje uplatnění v oblasti stavebnictví. Jsou základní surovinou pro výrobu lepících, vyrovnávacích a spárovacích hmot, speciálních maltovin a omítkovin. Díky své pevnosti v tlaku jsou používány do průmyslových podlah. Své uplatnění mají v oblasti sanace a ochrany staveb. Mikromleté písky - křemenné moučky jsou vhodnou příměsí pro výrobu betonů, neboť svými vlastnostmi snižují jejich vodopropustnost. Křemenné písky mají také svou nezastupitelnou roli při výrobě umělého kamene, jsou vstupní surovinou pro výrobu pórobetonů, tvárnic, cihel, uplatnění nacházejí také jako zásypový a těsnící materiál.


Slévárenské písky

Technické písky
Mikromleté písky - křemenné moučky
ST 52
ST 01/06
ST 2
ST 53
ST 02/06
ST 6
ST 54
ST 03/08
ST 7
ST 55
ST 05/10
ST 8
ST 56
ST 06/12
ST 9
ST 10/40
STF 06/12
Ostatní písky
ST 92
ST 93
ST 97
 

Sport - volný čas

Sport - volný čas Tříděné křemenné písky jsou vhodné pro široké použití v oblasti sportu. Nalézají svoje uplatnění v oblasti top dressingu a údržby kořenové zóny golfových trávníků, jsou vhodné do bunkrů a pro beach-hřiště (volleyball, fotbal, tenis), na výstavbu, úpravu a údržbu sportovních přírodních a umělých travnatých ploch, pro jezdecké sporty. Jejich vhodnost a použití je podloženo analýzou a doporučením Britské společnosti Rufford Sports Surface Technology, akreditované USGA.

Sportovní písky
Technické písky - zásypy umělých sport. povrchů
ST 40 SportTop
ST 03/08
ST 52 SportTop
ST 05/10
ST 53 SportTop
ST 06/12
ST 54 SportTop
ST 56 SportTop
ST 93 SportTop
 

Jiné použití

Jiné použití Křemenné písky s vysokým obsahem SiO2 jsou vynikající surovinou ve vodárenství k filtrování pitné vody a úpravě technologických vod. Nízký obsah Fe2O3 v našich píscích splňuje předpoklad pro využití také v elektrotechnickém průmyslu jako hasivo do pojistek, jako zásypová a izolační hmota v elektrických topných tělesech, vhodné jsou také na tryskání v oblasti strojírenství a stavebnictví, pro výrobu zahradních substrátů. Dále se používají jako protiskluzový materiál v oblasti kolejové dopravy, jako výplně ptačích klecí, akvárií, do popelníků a podobně.

Technické písky
ST 01/06
ST 06/12
ST 02/06
STF 06/12
ST 03/08
ST 10/40
ST 05/10
 

Naše poloha

N 50.49885°  E 015.26000°

 

Dostupnost písků