ico

Objednávky

 

Objednávky s uvedením všech nezbytných náležitostí zasílejte na níže uvedené obchodní kontakty.

Expedice probíhá pouze na základě potvrzení Vaší objednávky a po dohodě o platebních podmínkách.
Vaše objednávka musí obsahovat tyto náležitosti:

 • identifikační údaje Vaší společnosti včetně zápisu registrace v OR
 • kontaktní osoba – jméno, telefon, fax, email
 • označení druhu písku dle našeho katalogu
 • požadovaný druh balení:
   VL = volně ložený
   PA50 = papírové pytle 50 kg
   PA25 = papírové pytle 25 kg
   PL25 = plastové pytle 25 kg
   K = big bag 1 t

 • v případě textilních vakù uveďte zda požadujete vaky na paletách nebo bez palet
 • objednané množství tun
 • požadovaný datum expedice
 • vzor pro snadnou tvorbu objednávky, určený pouze k vyplnění a zaslání přílohou elektronické pošty či vytištění získáte zde
 • plnou moc pro externího dopravce při dodací paritě FCA (neplatí pro hotovostní prodej), vzor plné moci získáte zde
 • obchodní podmínky - prodej naleznete zde

 

Objednávky zasílejte emailem na adresu: obchod(at)sklopisek.cz nebo faxem na číslo 493 505 328 Potvrzená objednávka s doplněním našich podmínek (platební podmínka a datum odběru) Vám bude zaslána zpět.

V případě hotovostního prodeje nevyžadujeme zaslání objednávky. Je však nezbytné se předem telefonicky informovat o našich skladových zásobách a aktuálních cenách.


Naše poloha

N 50.49885°  E 015.26000°

 

Dostupnost písků