ico

Produkty

Sklopísek Střeleč, a.s. dodává křemenný písek vysoké čistoty jako základní surovinu pro výrobu solárního, křišťálového, obalového a plochého skla, pro výrobu skelných vláken a vodního skla. Křemenný písek je též vhodný pro širokou oblast využití ve slévárenském a stavebním průmyslu. Je základní surovinou pro výrobu lepících, vyrovnávacích a spárovacích hmot, speciálních maltovin a omítkovin. Díky své pevnosti v tlaku je používán do průmyslových podlah. Dále se používá na výrobu glazur a smaltů. Chemická čistota a příznivá zrnitost je vysoce ceněna i v řadě jiných průmyslových oblastí, zejména v průmyslu elektrotechnickém, keramickém, strojírenském, gumárenském, v úpravárenství vod. Významné je i jejich využití při výrobě zahradních substrátů, výstavbě a údržbě umělých sportovních trávníků, dále pak přírodních fotbalových a golfových hřišť.

Písky se dodávají vlhké, polosušené, sušené, volně ložené nebo balené, pro nakládku na silniční nebo železniční dopravní prostředky. Všechny vyráběné písky vyhovují požadavkům vyhlášky č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

Křemenný písek ze Střelče je upravená přírodní surovina. Výše uvedené informace jsou založeny na středních hodnotách, v případě prezentovaných zrnitostních dat se jedná o dlouhodobé průměry. Data by měla být považována pouze za indikativní. Hrubší a jemnější podíly jsou ve stopových množstvích možné. Uživateli přísluší, aby nejprve otestoval a posoudil vhodnost použití pro svůj účel. O případných tolerancích výše uvedených hodnot výrobků je možné jednat. Prodej a dodávání je vždy na základě sjednaných obchodních podmínek a podle příslušné podnikové normy nebo kvalitativní dohody.

Sklářské písky

Druh
Fe2O3 (max %)
Zrnitostní rozsah(mm)
ST 08
0,008
0,10 - 0,63
ST 10
0,010
0,10 - 0,63
ST 12
0,012
0,10 - 0,63
ST 15
0,015
0,10 - 0,63
ST 21
0,021
0,10 - 0,63
ST 25
0,025
0,10 - 0,63
ST 40
0,040
0,10 - 0,63
 

Sklářské písky jemné

Druh
Fe2O3 (max %)
Zrnitostní rozsah(mm)
STJ 10
0,010
0,063 - 0,315
STJ 12
0,012
0,063 - 0,315
STJ 25
0,025
0,063 - 0,315
 

Mikromleté písky - křemenné moučky

Druh
d50(µm)
Zrnitostní rozsah(mm)
ST 2
27
0 - 0,090
ST 6
16
0 - 0,063
ST 7
12
0 - 0,045
ST 8
9
0 - 0,045
ST 9
6
0 - 0,045
 

Slévárenské písky

Druh
d50(mm)
Zrnitostní rozsah(mm)
ST 52
0,32
0,10 - 0,63
ST 53
0,27
0,10 - 0,63
ST 54
0,23
0,10 - 0,63
ST 55
0,16
0,063 - 0,50
ST 56
0,13
0,063 - 0,40
 

Technické písky

Druh
Zrnitostní rozsah(mm)
ST 01/06
0,10 - 0,63
ST 02/06
0,20 - 0,63
ST 03/08
0,315 - 0,80
ST 03/30
0,315 - 3,15
ST 05/10
0,50 - 1,00
ST 06/12
0,63 - 1,25
STF 06/12
0,50 - 1,25
ST 10/40
1,00 - 4,00
 

Sportovní písky

SportTop
Druh
ST 40 SportTop
ST 52 SportTop
ST 53 SportTop
ST 54 SportTop
ST 56 SportTop
ST 93 SportTop
 

Ostatní písky

Druh
Zrnitostní rozsah(mm)
ST 92
0 - 1
ST 93
0 - 6
ST 97
-
 

Naše poloha

N 50.49885°  E 015.26000°

 

Dostupnost písků